سامانه ثبت اطلاعات تشکل های اقتصادی ملّی ایران
  • به موجب مواد (2) و (3) و (5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاه های اجرایی می بایست هنگام بررسی، تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی نظر تشکل های اقتصادی مندرج در فهرست ملی تشکل های اقتصادی را اخذ نمایند و این سامانه جهت ثبت تشکل های اقتصادی ملّی بر اساس تصویب نامه شماره ۵۷۵۴۸ هیات محترم وزیران در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، ایجاد شده است.
    • بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، تنها تشکل هایی ملّی تلقی می شوند و مورد مشورت با دستگاه ها و نهاد های اجرایی کشور قرار می گیرند که در فهرست نهایی تشکل های ملّی کشور ثبت شده باشد.
  • از کلیه تشکل های اقتصادی دعوت می گردد برای قرار گرفتن در فهرست تشکل های اقتصادی ملّی ایران و بهره برداری از مزایا و فرصت های پیش روی تشکل های ملّی، اطلاعات خود را ثبت نمایند.
  • بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ کارگروه ساماندهی تشکل ها، تا ساعت ۲۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ثبت نام مجدد امکان پذیر می باشد.
  • تذکر: ثبت نام تنها از تشکل هایی صورت می پذیرد که دارای پوشش سراسری یا ملی باشند؛ لذا تشکل های استانی از ثبت نام خودداری فرمایند.
  • درخواست های ثبت شده، توسط کارگروه بر اساس شاخص ها و ضوابط ذکر شده در آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، بررسی شده و در نهایت فهرست ملی تشکل های اقتصادی منتشر خواهد شد.
  • فهرست ملّی تشکل های اقتصادی، بعد از اتمام مهلت ثبت نام و بررسی توسط کارگروه، از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد.
  • در صورت نیاز به راهنمایی می توانید با شماره مستقیم ۸۵۷۳۲۳۴۳-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید. 
  • توجه: اطلاعات تشکل هایی که مرجع ثبت آن ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می باشد، بطور خودکار در این سامانه بارگذاری شده است و این تشکل ها نیازی به ثبت نام در این مرحله ندارند.